διανοοῦ

διανοέομαι
have in mind
pres imperat mp 2nd sg (attic)
διανοέομαι
have in mind
pres imperat mp 2nd sg (attic)
διανοέω
have in mind
pres imperat mp 2nd sg (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.